CARIERE

 

Angajam sofer autoplatforma de transport autovehicule

Posesor permis de conducere categoriile B, C si E;

Se ofera contract de munca cu norma intreaga, salariu fix;

Cerinte:

-Experienta pe vehicule de acest tip minim 3 ani;

-Posesor permis categ B, C si E;

-Certificat de pregatire profesionala (atestat), pt tractari auto;

-Domiciliul pe raza municipiului Bucuresti sau imprejurimi;

-Aviz psihologic valabil;

-Cazier.

 

Angajam responsabil guvernata corporativa a intreprinderilor publice

Cerinte:

· Asigură relația permanentă dintre Autoritatea Publică Tutelară si Compania ;

· Urmărește respectarea obligațiilor de transparență și de raportare prevăzute de O.U.G  109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

· Elaborează lunar un Raport de activitate al Companiei , pentru luna anterioară, pe care îl înaintează Autorității Publice Tutelare;

· Intocmeste raportari lunare / trimestriale  / semestriale / anuale pe care le înaintează Autorității Publice Tutelare;

· Semestrial întocmește și înaintează  Autorității Publice Tutelare, Formularul S1100 cu privire la  monitorizarea aplicării prevederilor OUG 109/2011 de către întreprinderile publice;

· Răspunde tuturor solicitărilor Autorității Publice Tutelare;

o   Sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care  nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefii ierarhici;

o   Conduce, planifica, organizeaza, coordoneaza si controleaza eficient compartimentul si activitatea personalului din subordine.

o   Stabileşte   obiective   şi   termene   realiste,   ambiţioase   şi   eficiente   pentru   activitatea compartimentului;

o   Realizează eficient şi alte sarcini sau poate primi delegări temporare de sarcini, în conformitate cu regulamentele şi normele interne sau legale, ori la solicitarea superiorului  sau  altor   persoane   stabilite,   pentru   îndeplinirea   normelor   de   muncă   sau   sarcinilor reglementate;

o   Solicita informari cu privire la activitatea companiei si intocmeste rapoarte cu propuneri concrete de imbunatatire a activitatii acesteia,daca este cazul;

o   Raspunde si altor solicitari din partea sefului ierarhic si a conducerii Companiei in vederea bunei desfasurari a activitatii compartimentului;

o   Respecta prevederile Regulamentului Intern din cadrul Companiei cat si programul de lucru stabilit prin acesta;

o   Respecta prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, conform legislatiei in vigoare.

 

 

Angajam mecanic auto

Cerinte:
-Cunostinte tehnice in domeniul auto
-Persoana ambitioasa, dornica sa invete domeniul auto 
Reprezinta avantaje:
-Experienta pe un post similar
Responsabilitati:
• Realizeaza reparatiile necesare la mijloacele auto;
• Completeaza documentele pentru evidentierea interventiilor efectuate si le preda la timp catre compartimentele autorizate;
• Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor.
Beneficii:
*Contract de munca
*Mediu de lucru prietenos si competitiv
*Oportunitatea de a acumula experienta in domeniu
*Condiiti de lucru foarte bune: post de lucru propriu, echipat complet
*Pachet salarial motivant

 

Angajam electrician auto

Cerinte:
-Cunostinte tehnice in domeniul auto
-Persoana ambitioasa, dornica sa invete domeniul auto 
Reprezinta avantaje:
-Experienta pe un post similar
Responsabilitati:
• Realizeaza reparatiile necesare la mijloacele auto;
• Completeaza documentele pentru evidentierea interventiilor efectuate si le preda la timp catre compartimentele autorizate;
• Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor.
Beneficii:
*Contract de munca
*Mediu de lucru prietenos si competitiv
*Oportunitatea de a acumula experienta in domeniu
*Condiiti de lucru foarte bune: post de lucru propriu, echipat complet
*Pachet salarial motivant

 

 

Anunț de recrutare pentru o poziție de membru în CA al Soc. Service Ciclop SA

Anunt de recrutare a 5 pozitii de membru in Consiliul de Administratie - Noiembrie 2018

Anunt de recrutare a 7 pozitii de membru in Consiliul de Administratie

Contact